Lớp học lập trình Android tại Thanh Xuân

Lớp học lập trình Android chuyên nghiệp tại Thanh Xuân Hà Nội được các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp cầm tay chỉ việc, cam kết học xong làm được việc ngay .

Bạn đang tìm địa chỉ học lập trình Android tại Thanh Xuân

Bạn muốn tìm trung tâm đào tạo lập trình Android chất lượng

Hay tham gia lớp đào tạo lập trình Android tại Thanh Xuân của Enter Focus Academy, chúng tôi là đơn vị thuộc Viện CNTT – ĐHQGHN với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy , Chúng tôi luôn tự hào cam kết chất lượng của chúng tôi là tốt nhất .

lop hoc lap trinh android tai thanh xuan

Lớp đào tạo lập trình Android tại Thanh Xuân

Mục tiêu khóa học lập trình Android :

 • Kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java.
 • Biết cài đặt công cụ và xây dựng cũng như triển khai các ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Năm được qui trình xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Kỹ năng làm việc làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết bài toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng thiết lập kế hoạch dự án…
 • Truyền đạt kinh nghiệm thực tế của các Giảng viên.

Nội dung các môn học lập trình Android :

 • Lập trình Java :
 • Lập trình ứng dụng di động trên Hệ điều hành Android : 
 • Xây dựng và hoàn thiện dự án phần mềm Android :

Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại http://lophocthietke.com/

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

 

Advertisements

Lớp học lập trình Android tại Hà Đông

Lớp học lập trình Android chuyên nghiệp tại Hà Đông, được đào tạo thực hành cầm tay chỉ việc , cam kết học xong làm được việc ngay.

Khóa đào tạo lập trinh Android tại Enter Focus Academy sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức, kỹ năng lập trình Android chuyên nghiệp nhất, các bạn sẽ được đội ngũ giảng viên hướng dẫn làm việc thực tế .

lop hoc lap trinh android tai ha dong

Lớp đào tạo lập trình Android tại Hà Đông

Enter Focus Academy – ITI là Dự án Đào tạo của Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường. Enter Focus Academy hướng tới mục tiêu trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo đối với học viên, một đầu mối cung cấp nhân lực chất lượng đối với các công ty tuyển dụng.

Địa chỉ học lập trình di động Android tốt nhất chỉ có tại Enter Focus Academy .

Khóa học được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho học viên:

 • Kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java.
 • Biết cài đặt công cụ và xây dựng cũng như triển khai các ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Năm được qui trình xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Hệ điều hành Android.
 • Kỹ năng làm việc làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết bài toán, kỹ năng phân tích, kỹ năng thiết lập kế hoạch dự án…
 • Truyền đạt kinh nghiệm thực tế của các Giảng viên.

Lập trình Java :

Bài 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
Sử dụng các lớp Scanner, System,… để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin

Bài 2 : Biến, kiểu dữ liệu và các toán tử, biểu thức
Các kiểu dữ liệu truyền thống
Khai báo và sử dụng biến đơn
Khai báo và sử dụng biến mảng
Các toán tử và biểu thức

Bài 3 : Cấu trúc điều kiện
Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch

Bài 4 : Cấu trúc lặp
Vòng lặp for
Vòng lặp while, do…while
Vòng lặp for each
Các lệnh break, continue…

Bài 5 : Xây dựng lớp và các thành phần của lớp
Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
Khai báo và khởi tạo các đối tượng
Kế thừa một lớp
Hàm tạo (Constructor), con trỏ this, super
Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức

Bài 6 : Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)
Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
Khái niệm Interface
Xây dựng và sử dụng Interface

Bài 7 : Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java
Làm việc với lớp String, StringBuffer
Làm việc với lớp StringBuilder
Làm việc với lớp StringTokenizer
Lớp Math, Date
Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
Các lớp khác thuộc gói java.util

Bài 8 : Xử lý lỗi ngoại lệ
Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ

Bài 9: Lập trình đa luồng
Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
Sử dụng Thread và Runnable
Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.

Bài 10: Vào/ra tệp
Xử dụng các lớp trong gói java.io
Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng

Lập trình ứng dụng di động trên Hệ điều hành Android : 

Bài 1 : Giới Thiệu
Giới Thiệu HĐH Android và Emulator
Giới Thiệu Đặc điểm của Mobile App
Cách Cài đặt môi trường.
Tạo Ứng dụng Hello World.
Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện vớiButton, textview
Bài 2 : Tạo giao diện
Chu trình sống của ứng dụng Android
View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)
Bài 3: Tạo giao diện (Tiếp)
Một số layout cơ bản
Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
Tạo giao diện đa màn hình
Bài 4: Tạo giao diện Nâng cao
Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview
Bài 5:Tạo giao diện nâng cao(Tiếp)
Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView với Listview, Gridview
Bài 6
Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu
Dialog
Noitification
Bài 7
Service
Broadcast Receiver
Content Provider
Preferences
Bài 8
Read and Write File (cache, external, internal)
SQLite Database
Bài 9
SQLite Database
Bài 10
Dịch vụ mạng
Phương thức REST
HttpUrlConnection
Bài 11
Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON
Kết nối Client – Server , tạo server
Bài 12
Gửi nhận tin nhắn
Email
Xử lý tương tác Touch, key
Bài 13
Vẽ trên Canvas
Play Audio – Video
Tạo hiệu ứng đơn giản
Bài 14
Phiên bản của ứng dụng
Cách tạo chữ ký số
Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
Google play

Xây dựng và hoàn thiện dự án phần mềm Android :

Mục tiêu Đồ án: Học viên sẽ thực hiện Đồ án theo một Đề tài đã chọn.

Quy trình triển khai:

Giới thiệu quy trình thực hiện đồ án
Nhận đăng ký đề tài
Phản hồi và xác nhận đề tài
Góp ý trong quá trình triển khai
Nhận đề tài hoàn thiện
Tổ chức bảo vệ thử
Hoàn thiện lần cuối
Bảo vệ đề tài

Tiêu chí đánh giá:

Hội đồng chấm thi gồm 3 giám khảo: 01 giáo viên hướng dẫn, 02 giáo viên phản biện
Thang điểm tính theo thang 100 (Hệ số 2 cho bài Project)
Học viên phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng môn học mới được làm bài kiểm tra

Thu hoạch:

Học viên đạt và đủ điều kiện cấp chứng chỉ nếu >= 65 điểm
Học viên có điểm < 65 thì sẽ phải bảo vệ lại vào lần sau.

Cách tính điểm và xếp loại Chứng chỉ:

Thang điểm được sử dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo là 100.
Mỗi môn sẽ có điểm kiểm tra hết môn, điểm được tính hệ số 1
Cuối mỗi Khóa sẽ có điểm Project cuối Khóa, điểm được tính hệ số 2

Điểm cuối Khóa được tính như sau:

(JAVA + Android + PRJ x 2) / 4 = Điểm của Khóa Lập trình di động Android
Dựa vào bảng dưới để xếp loại cho Chứng chỉ của Khóa.

Xếp Loại Điểm Chú giải
A 91 – 100 Xuất sắc
B 81 – 90 Giỏi
C 71 – 80 Khá
D 65 – 70 Đạt
E 64 trở xuống Không đạt

Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại http://lophocthietke.com/

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

Học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tại Hà Nội

Lớp học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tại Hà Nội được đào tạo theo phương pháp cầm ty chỉ việc , được hướng dẫn thực hành bởi đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ?

Để có thể chạm ngõ với mỹ thuật đa phương tiện, thì việc lựa chọn khóa học thiết kế đồ họa là lựa chọn sáng suốt để bạn muốn tự mình sáng tạo ra những poster, logo, banner hay nhiều hơn là cả một bộ nhận diện thương hiệu.

hoc thiet ke do hoa tai ha noi

Khóa học thiết kế đồ họa tại Hà Nội

NHỮNG LỢI ÍCH KHÓA HỌC MANG LẠI CHO BẠN

 • Graphic Design trang bị cho bạn những kiến thức tổng quan về nhận diện thương hiệu.
 • Kiến thức cơ bản về màu sắc và bố cục trong thiết kế
 • Giúp bạn hiểu được; Quảng cáo và sự quan trọng của việc nhận diện thương hiệu trong quảng cáo
 • Bạn sẽ làm quen với các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator, indesign ..
 • Những bài tập thực hành hữu ích để có thể thiết kế được logo, postcard, namecard,…

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC

 • Bạn được học với bài giảng nhiều thực tế và được tư vấn trực tiếp
 • Được hướng dẫn và truyền kinh nghiệm từ chuyên gia có kinh nghiệm
 • Học từ thực tế qua sự tương tác giữa các học viên
 • Học với trang thiết bị đạt tiêu chuẩn với những phần mềm được cập nhật nhất
 • Sau khóa học thiết kế đồ họa bạn sẽ nhận được chứng chỉ Enter Focus Academy thuộc Viện CNTT – ĐHQGHN cấp

chung chi thiet ke do hoa

Chứng chỉ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

THỜI GIAN HỌC :

 • Thời lượng: 153 giờ học
 • Thời gian học : Ca sáng từ 9h00 – 12h00 , Ca chiều từ 14h00 – 17h00, Ca tối từ 18h00 – 21h00
 • Địa điểm học : 110 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội
 • Học phí thực : 4.900.000 đồng

ĐỐI TƯỢNG HỌC PHÙ HỢP

 • Những người đang làm trong các ngành thiết kế, xuất bản ấn phẩm tạp chí
 • Nhân sự về phát triển thương hiệu hình ảnh
 • Các bạn học sinh, sinh viên,
 • Các bạn muốn phát triển thêm công việc hoặc thay đổi công việc

Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại http://lophocthietke.com/

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

Lớp học thiết kế cho Marketer chuyên nghiệp tại Hà Nội

Lớp học thiết kế dành cho Marketer được xây dựng với mục tiêu giúp các bạn sinh viên trang bị kiến thức thẩm mỹ ứng dụng, kỹ năng thiết kế sáng tạo để hỗ trợ cho công việc, tạo sự chủ động trong trình bày và thuyết phục khách hàng.

lop hoc thiet ke cho Marketer

Khóa học thiết kế dành cho Marketer chuyên nghiệp

Tại sao bạn nên tham gia khóa học Marketer này?

+ Chương trình đào tạo mang lại cho bạn kiến thức về tư duy thiết kế để bạn có thể tự tin bắt tay vào thực hiện và triển khai các chiến dịch Marketing hoặc quảng bá cho doanh nghiệp của mình.

+ Giảng viên 17 năm kinh nghiệm trong ngành Design và công việc giảng dạy. Kinh nghiệm xây dựng toàn bộ chương trình cho các Dự án đào tạo đồ họa của Viện CNTT – ĐHQGHN.

“Học xong làm được ngay” – giúp các bạn sau khi hoàn thành khóa học có thể tự tay thiết kế các sản phẩm phục vụ cho công việc hay cho doanh nghiệp của chính mình

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học Marketer :
 • Sử dụng thành thạo các công cụ của Adobe PhotoshopAdobe Illustrator
 • Hiểu quy trình làm việc của một Designer chuyên nghiệp để áp dụng vào công việc
 • Nắm được Quy luật thẩm mỹ trong thiết kế để chọn màu, font chữ, và bố cục cho các sản phẩm
 • Tự tay thiết kế tất cả các ấn phẩm marketing, banner cho website và ấn phẩm social media

Nội dung và thời lượng khóa học

 • Kiến thức và quy trình Thiết kế trong Marketing.
 • Các thao tác cơ bản với phần mềm Adobe Illustrator
 • Các thành phần của một bản thiết kế – Bố cục cơ bản của một bản thiết kế
 • Công cụ Pen trong thiết kế – Làm việc với Text
 • Làm việc với màu sắc
 • Làm việc với ảnh trong thiết kế
 • Các kỹ thuật thiết kế nâng cao
 • Các quy chuẩn trong thiết kế
 • Góp ý hoàn thiện Project cho từng học viên
 • Thuyết trình và nhận chứng nhận khóa học

Khóa học Marketer sẽ kéo dài trong 10 buổi, mỗi buổi 3 giờ với các kiến thức sau

Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại http://lophocthietke.com/

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

Lớp học thiết kế đồ họa tại Thanh Xuân Hà Nội

Lớp học thiết kế đồ họa tại Thanh Xuân Hà Nội thực hành cầm tay chỉ việc với đội ngũ giảng viên thuộc Viện CNTT – ĐHQGHN.

Khóa học đồ họa chuyên nghiệp tại Enter Focus Academy sẽ trang bị cho các bạn những kỹ năng, kinh nghiệm làm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhất, giúp các bạn làm chủ được các phần mềm thiết kế đồ họa mới nhất hiện nay .

lop hoc thiet ke do hoa tai thanh xuan

Khóa học thiết kế đồ họa tại thanh xuân Hà Nội

Chúng tôi với đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế làm việc và giảng dạy. sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn các bạn học tập và thực hành. chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức tốt nhất, đảm bảo học xong các bạn phải làm được việc ngay .

Bạn đang cần tìm địa chỉ học đồ họa tại Thanh Xuân

Bạn muốn tìm lớp học thiết kế đồ họa uy tín tại thanh xuân

Bạn muốn tìm trung tâm đào tạo đồ họa tốt nhất tại Thanh Xuân

Hãy đên với lớp học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tại Enter Focus Academy để thực hiện ước mơ trở thành chuyên gia thiết kế đồ họa .

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ ” Chuyên gia thiết kế đồ họa chuyên nghiệp “ do Viện Công nghệ thông tin – ĐHQGHN cấp. Chứng nhận có giá trị toàn quốc

Các môn trong khóa đào tạo thiết kế đồ họa :

+ Xử lý ảnh với Adobe Photoshop (IPP) 30 giờ
+ Thiết kế In ấn với Adobe Illustrator (PDI) 30 giờ
+ Thiết kế In ấn với CorelDRAW (PDC) 30 giờ
+ Xuất bản – In ấn với Adobe InDesign (PPI) 21 giờ
+ Kỹ năng Thiết kế và Thương hiệu (SDB) 30 giờ
+ Thực hiện đồ án cuối kỳ (PRJ) 12 giờ

Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại http://lophocthietke.com/

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

Lớp học thiết kế đồ họa ngắn hạn ở Hà Đông

Lớp học thiết kế đồ họa ngắn hạn chuyên nghiệp ở Hà Đông học xong làm được việc ngay.

Khóa học thiết kế đồ họa tại Hà Đông các bạn sẽ được đội ngũ giảng viên là những cán bộ đầu nghành thuộc Viện CNTT – ĐHQGHN trực tiếp cầm tay chỉ việc. hướng dẫn các bạn thực hành học tập trên nhưng phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhất.

hoc thiet ke do hoa ngan han tai ha dong

Khóa học thiết kế đồ họa ngắn hạn tại Hà Đông

Bạn đang muốn tìm lớp học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tại Hà Đông

Bạn muốn tìm trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa tại Hà Đông

Bạn muốn tìm địa chỉ học thiết kế đồ họa ở Hà Đông .

Hãy đến với Enter Focus Academy. Chúng tôi là đơn vị duy nhất tại Hà Đông có thể đêm đến những giờ học tập tốt nhất cho các bạn, chúng tôi là đơn vị thuộc Viện CNTT – ĐHQGHN nên từ tài liệu học tập, giảng viên, cơ sở vật chất, nội dung giảng dạy, chất lượng đầu ra đều được kiểm duyệt khắt khe .

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ ” Chuyên gia thiết kế đồ họa chuyên nghiệp “ do Viện Công nghệ thông tin – ĐHQGHN cấp. Chứng nhận có giá trị toàn quốc

Các môn trong khóa đào tạo thiết kế đồ họa :

+ Xử lý ảnh với Adobe Photoshop (IPP) 30 giờ
+ Thiết kế In ấn với Adobe Illustrator (PDI) 30 giờ
+ Thiết kế In ấn với CorelDRAW (PDC) 30 giờ
+ Xuất bản – In ấn với Adobe InDesign (PPI) 21 giờ
+ Kỹ năng Thiết kế và Thương hiệu (SDB) 30 giờ
+ Thực hiện đồ án cuối kỳ (PRJ) 12 giờ

Tham khảo nội dung chi tiết khóa học tại http://lophocthietke.com/

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822

Trung tâm đào tạo đồ họa tại Hà Đông Hà Nội

Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa chuyên nghiệp tại Hà Đông Hà Nội thực hành cầm tay chỉ việc .

Lớp đào tạo corel tại Hà Đông Hà Nội sẽ trang bị cho các bạn những kỹ năng kinh nghiệm để trở thành một kỹ thuật viên thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhất.

trung tam dao tao do hoa tai Ha DOng

Trung tâm đào tạo đồ họa chuyên nghiệp tại Hà Đông

Bạn đang tìm trung tâm đào tạo đồ họa Uy tín tại Hà Đông

Bạn muốn tìm lớp học đồ họa chuyên nghiệp tại Hà Đông

Bạn muốn tìm khóa học đồ họa với những giảng viên chuyên nghiệp nhất .

Hãy đến với Enter Focus Academy. Chúng tôi là đơn vị trực thuộc Viện CNTT – ĐHQGHN với đội ngũ giảng viên có chuyên môn nghiệp vụ cao, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực tế .

Học viên sẽ được cấp chứng chỉ ” Chuyên gia thiết kế đồ họa chuyên nghiệp “ do Viện Công nghệ thông tin – ĐHQGHN cấp. Chứng nhận có giá trị toàn quốc

Các môn trong khóa đào tạo thiết kế đồ họa :

+ Xử lý ảnh với Adobe Photoshop (IPP) 30 giờ
+ Thiết kế In ấn với Adobe Illustrator (PDI) 30 giờ
+ Thiết kế In ấn với CorelDRAW (PDC) 30 giờ
+ Xuất bản – In ấn với Adobe InDesign (PPI) 21 giờ
+ Kỹ năng Thiết kế và Thương hiệu (SDB) 30 giờ
+ Thực hiện đồ án cuối kỳ (PRJ) 12 giờ

Lịch học linh động phù hợp với mọi đối tượng từ sinh viên đến người đang đi làm .

Địa chỉ : TTTM Hồ Gươm Plaza 110 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Email : tuvanenterfocus@gmail.com

Website: https://daythietkedohoa.wordpress.com/
Điện thoại : 0988. 332. 093 – 0944. 746. 822